Detta är ett kollektivavtal!

Inledningsvis försökte företaget påstå att de anställdas villkor var bättre än kollektivavtalet, och att det var därför de inte ville skriva på. Påståendet var inte sant, men även om det hade varit så, hade det inte utgjort något hållbart argument mot att skriva på. Det gav Handels en chans att lära tidigare okunniga om vad ett kollektivavtal är:
- Kollektivavtalen reglerar i stort sett allt som är viktigt för de anställda i deras arbete, till exempel lön och löneform (månadslön, timlön), arbetstid och eventuellt avtalad arbetstidsförkortning, ersättning för arbete på obekväm arbetstid och övertid, semester och helglöneersättning, sjuklön, försäkringar och avtalspension.

Det sistnämnda är inte minst viktigt. Saknas avtal riskerar de anställda – eller vid dödsfall deras efterlevande – att förlora mycket pengar vid sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och pensionering.

Det finns också kollektivavtal om till exempel jämställdhet, arbetsmiljö, företagshälsovård och kompetensutveckling. För företag som är anslutna till en arbetsgivarorganisation, till exempel till Svensk Handel, som har avtal med förbundet, gäller detta avtal. Det betyder att något avtal inte behöver tecknas lokalt. Däremot måste förbundet teckna avtal med varje enskilt företag som inte tillhör någon avtalsslutande arbetsgivarorganisation. Ett sådant företag var Toys R Us.

Avtalet innehåller minimiregler för löner och anställningsvillkor, men inget hindrar att arbetsgivarna erbjuder bättre villkor. I själva verket är detta något som facket uppmuntrar.Hundra år av kamp för kollektivavtalen
Handels 100 år

© 2005 Karl-Olof Andersson och Handelsanställdas förbund

Inledning
Hundra år av kamp för kollektivavtalen - inledning

Kollektivavtalen
Kamp för kollektivavtalen

Striden
Striden vid Centralvaruhuset

Strejkbrytare
Professionella strejkbrytare

Uppgörelse
Köpbojkott och uppgörelse

Efter konflikten
Utvecklingen efter konflikten vid Centralvaruhuset

Motgångar
Ekonomisk kris och motgångar

Ny politik
Ny politik och lugnare arbetsmarknad

Toys R Us
Striden vid Toys R Us

Striden börjar
Striden börjar

Ett kollektivavtal
Detta är ett kollektivavtal!

Politiskt slagfält
Politiskt slagfält utanför butikerna och i pressen

Sympatiåtgärder
Framgångsrika sympatiåtgärder och världsbojkott

Striden avgörs
Striden avgörs

Kampen
Kampen går vidare

Handelsanställdas förbund webmaster@handels.se om handels hemsida till sidans topp